Sociala medierdagen

Tävlingsregler

Vinn biljetter till Sociala Medierdagen i Karlstad den 9 april

Tävlingsvillkor

Tävlingen är endast öppen för personer över 18 år bosatta i Sverige
De uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med deltagande i tävlingen kommer behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare kommer namn att publiceras i Sociala Medierdagens kanaler.

För att vara med och tävla måste du svara på följande frågor:

1. I vilka 2 andra städer har Sociala Medierdagen tidigare anordnats i?
2. Vilken är ditt företag eller organisations viktigaste social mediekanal?

Om ditt bidrag inte är komplett eller vi saknar dina personuppgifter kommer du inte kunna delta i tävlingen.

Det är tillåtet att skicka in så många bidrag man önskar.

Vinnarna utses av Sociala Medierdagen och beslutet kan inte överklagas. Sociala Medierdagen behöver inte motivera beslutet.

Priset består av en biljett till Sociala Medierdagen i Karlstad den 9 april värde upp till 4495 kronor. Två personer vinner varsin biljett.

Vinnaren kommer att bli informerad via Facebook eller Instagram. Om vinnaren inte bekräftar att den mottagit informationen om priset inom 2 dygn, förbehåller sig Sociala Medierdagen rätten att utse en annan vinnare. Sociala Medierdagen tar inget ansvar för tekniska svårigheter som kan innebära att vinnaren inte sett information om vinsten.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Sociala Medierdagen förbehåller sig rätten att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om företaget bedömer att bidraget är stötande eller på annat sätt opassande.

Tävlingen är inte sponsrad, godkänd eller administrerad av Facebook eller Instagram.